Επί χιλιετίας, η Παγκόσμιος Ιστορία εγράφετο από τους Έλληνες. Επί χιλιετίας, ο Παγκόσμιος Πολιτισμός είχε πρωτοδημιουργούς και επροχώρει μόνον από τους Έλληνες. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία, τα οποία είναι αναμφισβήτητα, μου δίνουν το δικαίωμα να πω, ότι η Ελληνική φυλή είναι ανωτέρα και δεν είναι ίση με καμία άλλη φυλή. Διότι, ουδεμία άλλη φυλή κατόρθωσε εκείνα, τα οποία επέτυχαν οι πρόγονοί μας!

Advertisements