Δηλώσεις στη γαλλική εφημερίδα «Μαρσεγιέζ» το Δεκέμβριο του 1946