Μάκης Βορίδης: «Ένα ζήτημα, το οποίο θεωρώ ότι κακώς είχε μπει στον νόμο και δημιούργησε μια πολύ μεγάλη παρανόηση, είναι ότι θα μπορούσε να πάρει άδεια οποιαδήποτε εταιρεία, οποιασδήποτε εθνικότητας. Δηλαδή, μια πακιστανική εταιρεία, έτσι όπως ήταν διατυπωμένος ο νόμος ή μια κινεζική εταιρεία μπορούσε να έρθει να πάρει άδεια οδικού μεταφορέα. Αυτό είναι κάτι, το οποίο το αλλάζουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος και δεν γίνεται και πουθενά. Επομένως, καταργούμε αυτήν την διάταξη και θα μπορούν να δραστηριοποιούνται και να παίρνουν άδεια οδικού μεταφορέα, όπως σε όλα τα επαγγέλματα που μπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, με τις προϋποθέσεις της εγκατάστασης της φορολογικής έδρας και της νόμιμης έδρας των φυσικών και των νομικών προσώπων«

Advertisements