.

Μιά απάντηση στο γερμανικό ανθρωποειδές.
Ξέχασες να αναφέρεις οτι με αυτό το «Ελληνικό πράγμα»
του Ιπποκράτους, σε εξέτασε ο γυναικολόγος οταν ήσουν
στο… στον κόλπο της μάνας σου. Λέγεται Κολποσκόπιο
και είναι Ελληνικό. Άλλη φορά να μήν βάζετε Ελληνικά
πράγματα στα… στους γερμανικούς κόλπους σας.

Αναρτήθηκε απο SeeGreek 
The…..Colpos (Vagina) of your german mother.
An answer to a german humanoid.
You forgot to mention that with this «Greek thing»
the Gynecologist examined you while you were in your
mother’s… Colpos (Vagina). It called COLPOSKOPIO
and it is Greek. Another time don’t put «Greek things»
in your… german Colpos (Vagina).

Σκεφτόμαστε Ελληνικά