Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει και υλοποιεί πολιτική περιφερειών. Ήταν αναγκαία η άσκηση περιφερειακής πολιτικής για να ομογενοποιηθεί οικονομικά και κοινωνικά ο ευρωπαϊκός χώρος και οι πολίτες. Επίσης έπρεπε να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες και να αξιοποιηθούν οι κάθε λογής δυνατότητες. Γι’ αυτό τα επενδυτικά ευρωπαϊκά προγράμματα κατανέμονται κατά περιφέρεια έως του σημείου να υπάρχουν ειδικά προγράμματα περιφερειών, τυπικού χαρακτήρα. 
.
Στην ασκούμενη κοινή αγροτική πολιτική έως το 2013, είναι γνωστό ότι υπήρχαν δυνατότητες άσκησης περιφερειακών προγραμμάτων, που κατά εγκληματικό τρόπο δεν αξιοποιήθηκαν στη χώρα μας. Αντιθέτως άλλες χώρες πέτυχαν θαύματα, όπως η Ιταλία.
.
Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, τραγικά καθυστερημένα και πάλι, ελάχιστοι πολίτες και πολιτικοί θυμούνται την ιδιαίτερα δυσχερή θέση της Μακεδονίας-Θράκης-Ηπείρου εντός της ελληνικής επικράτειας και σε σχέση με τις χώρες που γειτνιάζουν. Καλούνται ως περιφέρειες να επιβιώσουν, απαγορευμένων εν πολλοίς εθνικών πολιτικών, έχοντας αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες εντός και εκτός Ε.Ε., που έχουν εθνικά νομίσματα και ιδιαίτερα φορολογικά συστήματα. Μακεδονία και Θράκη καλούνται να συναγωνισθούν «φορολογικούς παραδείσους» εντός Ε.Ε., όπως είναι η Βουλγαρία και κατ’ επέκταση Σκόπια, Τουρκία κ.α.
.
Απουσιάζει παντελώς αντισταθμιστική, αντιρροπιστική πολιτική με περιφερειακά γνωρίσματα από την Ε.Ε.. Η πατρίδα μας κατά τρόπο προκλητικό δεν διεκδικεί και δεν αναδεικνύει ζητήματα ίσων ευκαιριών και ίσων προϋποθέσεων, όταν ιστορικά ο Βορειοελλαδικός χώρος αναπτύχθηκε εκτός Ε.Ε. με εθνική πολιτική κινήτρων και αντικινήτρων. Πώς και πόσο θα ανταγωνισθούν τα παραγόμενα προϊόντα στην χώρα μας τις υπόλοιπες χώρες; Φτάνει μόνον η αναφορά στα ποιοτικά γνωρίσματα και την υπάρχουσα τεχνοεπιστημονική υποδομή;
.
Τα τελευταία χρόνια και οι συγκοινωνιακές υποδομές, που ραγδαία αναπτύχθηκαν στη Βόρειο Ελλάδα, έχουν μετατραπεί σε υπομόχλια ανάπτυξης των γειτόνων, χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη. Πέρα από κάθε ίχνος τοπικισμού ή άσκοπων υπερπατριωτικών αναφορών, καλείται και προκαλείται η πολιτική ηγεσία της Πατρίδος μας, να διεκδικήσει από την Ε.Ε. αυτά που δικαιούται, έναντι των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήδη βιώνουμε το δεύτερο κύμα μετανάστευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε Σκόπια-Βουλγαρία κ.α. Πώς μας καλούν να ανταγωνισθούμε αυτές τις χώρες εντός της Ευρωζώνης στον γεωγραφικό χώρο της Ν.Α. Ευρώπης; 
.
Είναι δυνατόν να γυρίσει η Ελλάδα, 50 χρόνια πίσω; Μάλλον ανάποδα σκέφτονται και θα το βρουν μπροστά τους. Μην ψάχνουν για χαχόλους. Εδώ είναι Μακεδονία!
.