.

Τρία δείγματα πετρογλυφικών βρέθηκαν στην Βόρεια Αμερική, όπου ερευνήθηκαν και αποδόθηκαν στο ότι είναι Ελληνικά. Η πέτρα Possum Creek Stone ανακαλύφθηκε από την Gloria Farley στην Oklahoma το 1970. Όπως εξηγεί η ίδια στην πέτρα απεικονίζεται ένας Έλληνας αθλητής επάνω σε βάθρο νίκης με επιγραφή που γράφει HO-NI-KA-SA η o nikasa (ο νικητής)

.

 

.
Η πέτρα Thruston Stone ερμηνεύεται ως μία ανάμιξη πολλών πολιτισμών οπως Ελληνικής, Τσερόκι, Ινδιάνικης, Αιγυπτιακής και Εβραίκης. Η πολιτισμική κοινότητα των Cherokee, Keetoowah Society επισήμανε, όπως το επιβεβαιώνει και το όραμα του Eloh, ότι προέρχονται από τους Πτολεμαίους που έφτασαν με υπερατλαντικά ταξίδια μαζί με Εβραίους και Φοίνικες στην κοιλάδα του Ohio γύρω στο 100 π.Χ.
Το Red Bird Petroglyph είναι Ελληνική επιγραφή που χρονολογείται ανάμεσα στον 2ο και 3ο αιώνα π.Χ. και όχι όπως ανακοίνωσε τελευταία το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής και η New York Times ότι είναι του 1800.
.

 .
τα φτερά των τσερόκι σε σχήμα ελληνικής περικεφαλαίας

.
Η γλώσσα των Cherokee περιέχει πολλές λέξεις ελληνικής προέλευσης, ιδιαίτερα στο πεδίο της ιεραρχίας, στρατιωτικής ορολογίας, μυθολογίας, αθλητισμού και τελετουργίας.
Επίσης η μουσική των Cherokee αντανακλά τις ελληνικές τους ρίζες. Οι ινδιάνοι Cherokee είναι στην κυριολεξία οι Έλληνες της αρχαίας Αμερικής.
Στην μνήμη της Gloria Farley
Donald N. Yates
.
Ελληνικές λέξεις που ταιριάζουν με των Cherokee
.

Greek Meaning Cherokee

Meaning

alomenoi

dakos

dasis

tynchana

etheloikeoi*

gennadas

huios Dios

illo, illas*

kakotechneo

kanon

karanos

kateis*

kerux

mona*

neika*

Ogyges

ouktenna

oulountata

skia

stix

tanawa*

(hoi en) telei

theatas*

theatron

Thrax

typho

.

ανεξήγητα παράξενα

 

wanderers (in a hopeless sense)

noxious, devouring beast, whale

hairy, shaggy like a beast

things that befall

volunteer settlers

noble

Son of Zeus (title of Herakles)

wrap, twist; rope

base arts, perjury, fraud

straight-edge used by athletes

a chief

assembly

herald

stopping place, way-station

contest

titan of Greek mythology

one not killed

declared healthy

ghost, shade

abominable

astronomical instrument

those in authority

spectator in a play

theater, assembly

 Thracian

raise a smoke, make sacrifice

eloh’; elohi

dakwa

dachi

tikano

eshelokee

kanat(i)

Su-too Jee

kilohi

kaktunta

kanuga

Koranu**

cahtiyis

skarirosken**

mona

anetcha

Ootschaye

Uktena

oolungtsata

atchina

Stichi

Tchlanua

tilihi

tetchata

tetchanun

tchaskiri**

Tathtowe,

  Tistoe

migrants, wanderers; earth

mythic great fish

hairy water monster

history

Cherokee; original people

doctor, hunter

mythic strong man

twisted hair clan (cf. Hawaiianhilo)

taboo regulation

scraper used by ballplayers

war chief title

assembly house

speaker, herald

land where the Elohi tarried

ballplay

rival of Sutoo Jee (Herakles)

name of a dragon or serpent

divining crystal for health

ghost; cedar

name of dangerous serpent

Great Hawk

brave, warrior

Playful Cherokee fairy

ceremonial enclosure

sorcerer, Stoneclad

ceremonial title; firecracker  (smoke) bringer (Santa Claus)