Ερώτηση
.
Προς τον αξιότιμο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
.
Θέμα: «Λειτουργία Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας»
.
Βάσει του Νόμου 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σκοπό να εξασφαλισθεί η ενιαία υγειονομική κρίση στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων…
.
Έτσι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι προηγούμενες υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας,… που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις Νομαρχίες και στο Δημόσιο, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
.
Όμως, η αλλαγή στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας, μολονότι ξεκίνησε με αγαθές προθέσεις και εχέγγυα φερεγγυότητας, άρχισε να εμφανίζει σημάδια κόπωσης, δημιουργώντας εις βάρος των ενδιαφερομένων πολιτών πάρα πολλά προβλήματα καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας.
.
Σήμερα, δηλαδή, έξι (6) μήνες μετά την λειτουργία των σαράντα πέντε (45) σημείων ΚΕ.Π.Α. σε πανελλαδικό επίπεδο, οι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν μια απαράδεκτη ταλαιπωρία, αναμένοντας έως και 7 ώρες απλά και μόνο για να καταθέσουν μια αίτηση, ενώ ακολούθως η αναμονή για την εξέτασή τους μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερεις (4) μήνες, γεγονός που συνεπάγεται αντίστοιχη μεγάλη καθυστέρηση και στην έκδοση του επιδόματος  ή της σύνταξης αναπηρίας τους,
.
Επειδή, όμως, το επίδομα ή η σύνταξη αναπηρίας είναι για πολλούς συνανθρώπους μας το μοναδικό εισόδημα επιβίωσης και η όποια καθυστέρηση στη διαδικασίας απονομής επιτείνει το οικονομικό αδιέξοδο ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, οδηγώντας σε μια προϊούσα κατάσταση εξαθλίωσης, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
.
1)        Θα δημιουργηθούν περισσότερα σημεία ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να αποφευχθούν πολύμηνες αναμονές και καθυστερήσεις, που οδηγούν τους δικαιούχους σε συνθήκες οικονομικής ένδειας ;
2)        Ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των ΚΕ.Π.Α.;
.
Ο Ερωτών Βουλευτής

Αστέριος Γ. Ροντούλης

Σκεφτόμαστε Ελληνικά