12. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι του, αποκτήστε φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία.

13. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσα σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε και εσείς μεταξύ σας.

14. Πάνω απ’ όλα, να έχετε αγάπη που είναι ο σύνδεσμος όλων και οδηγεί στην τελειότητα.

15. Η ειρήνη του Θεού στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας. Και για όλα να ευγνωμονείτε τον Θεό.

16. Ο λόγος του Χριστού με όλο τον πλούτο του, ας μένει μόνιμα ανάμεσα σας. Και έτσι, να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με σοφία. Να ψάλλετε μ’ ευγνωμοσύνη στον Κύριο απ’ την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα.

17. Καθετί που λέτε ή κάνετε ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε διά του Χριστού τον Θεό Πατέρα.

Προς Κολοσσαείς, 3:12-17.