Η Νεολαία ΛΑ.Ο.Σ. Δυτικής Αττικής, τώρα υπό βροχή στην Αμυγδαλέζα, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την λαθροεποίκηση της Ελλάδας αλλά και τα σχέδια γκετοποίησης περιοχών με στρατόπεδα ΅υποδοχής και αναψυχής΅ αλλοδαπών. Η νέα γενιά με τη ΝΕ.Ο.Σ. μαχητικά μπροστά δίνει το μήνυμα ότι ο ΛΑ.Ο.Σ ήμαστε εμείς και δεν  θα επιτρέψουμε την έμμεση παράδοση της Πατρίδας μέσα από τα σχέδια της λαθροεποίκησής της. Ούτε Πάτρα ούτε Αμυγδαλέζα η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες!

ΝΕ.Ο.Σ Δυτικής Αττικής

Νεολαία ΛΑ.Ο.Σ

Advertisements