.

Ρώτησαν έναν ασκητή:

Πως μπορούμε ν’ αγαπήσουμε τον Θεό;

Αγαπώντας τους ανθρώπους.

Και πώς μπορούμε ν’ αγαπήσουμε τους ανθρώπους;

Πολεμώντας να τους φέρουμε, με το καλό, στο σωστό δρόμο.

Και ποιος είναι ο σωστός δρόμος;

Ο ανήφορος.

.

(Γέροντες της εποχής μας)

Γέροντες της εποχής μας

Advertisements