Αυτόν όλοι τον καταδίκασαν:

.

Αυτόν δεν θα τον καταδικάσουν;