Συνεχίζουμε φίλοι του ΛΑ.Ο.Σ! Αναδιοργάνωση και μετά άνοιγμα γραφείων παντού με αυτοχρηματοδότηση και  αυτάρκη διαχείριση-

ακολουθούν συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων και χρονοδιάγραμμα-

ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ που έχει καταληφθεί προσωρινά από Ναζιστές και λαϊκιστές θα ανακτηθεί με την υπεροχή των Εθνικών μας θέσεων-

Η βάση πρωταγωνιστής- αποφάσεις το επόμενο 15θήμερο-

Εθνική αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα για νικηφόρους αγώνες!